kodetimen_klasserom

Nå har 7495 elever fra 69 skoler meldt seg på!

Her finner du oversikt over alle påmeldte skoler til kodetimen 2017

Dere kan ha kodetimen akkurat når det passer. Meld på din skole her!

Kodetimen er en skoletime med programmering, ferdig tilrettelagt for elever på alle klassetrinn. Læreren trenger ikke å ha erfaring med programmering. Det er gøy og motiverende, og elevene ser at de kan lære å mestre datamaskinen som et kreativt verktøy. Kodetimen er en stor dugnad hvor vi hjelper til med å bringe Norge inn i det 21. århundre! 

Kodetimen arrangeres 4.-10. desember (uke 49), men du kan ha kodetime for klassen din når du vil!

Flere og flere år for år…

I 2013 deltok ca. 10 000 norske elever. I 2014 fikk vi med nesten 25 000 elever, og på verdensbasis deltok over 110 millioner elever fra land fra alle kontinenter. I 2015 deltok over 50 000 elever, og i 2016 var over 108 000 elever med på kodetimen! Som du ser har vi en tendens til å doble antall år for år. Kan du hjelpe oss? Meld på klassen din i skjemaet eller send mail til læreren!

Vi har lagt ut oversikten over skoler som deltar som et åpent datasett

Det er lett å arrangere en kodetime

Vi har laget en samling med materiell og oppskrifter som alle ulike målgrupper kan ta i bruk. Spørsmål kan sendes til kodetimen@kidsakoder.no.

  • For lærere finnes ferdige undervisningsopplegg, veiledninger og informasjonsskriv. Kodetimen krever ikke at læreren har IT-kompetanse, alt er ferdig tilrettelagt.
  • For foreldre, bedrifter og ildsjeler har vi innspill til hvordan dere kan informere skolene, bidra med materiell eller med kompetanse for å støtte Kodetimen på deres lokale skoler.
  • For alle som skal bidra/delta har vi laget en mal for gjennomføring og tips til forberedelse.

Oppgavene ligger på kidsakoder.no/kodetimen/oppgaver!

Mer informasjon finner du på disse sidene:

For skoler | Foreldre og bedrifter 
Forberedelser | Oppgaver | Skoler som deltok i 2015 | Skoler som deltok i 2016 |