kodetimen_klasserom

Nå har 91490 elever fra 1213 skoler meldt seg på!

Kodetimen er en skoletime med programmering, ferdig tilrettelagt for elever på alle klassetrinn. Læreren trenger ikke å ha erfaring med programmering. Det er gøy og motiverende, og elevene ser at de kan lære å mestre datamaskinen som et kreativt verktøy. Kodetimen er en stor dugnad hvor vi hjelper til med å bringe Norge inn i det 21. århundre! 

Kodetime-kampanjen arrangeres 4.-10. desember (uke 49), men dere kan selvfølgelig arrangere kodetime akkurat når dere vil. Meld på klassen din her!

Flere og flere år for år…

Klikk her for å se kart over skoler som har meldt seg på i år!

I 2013 deltok ca. 10 000 norske elever. I 2014 fikk vi med nesten 25 000 elever. I 2015 deltok over 50 000 elever, og i 2016 var over 111 000 elever med på kodetimen! Som du ser har vi en tendens til å doble antall år for år. Kan du hjelpe oss? Meld på klassen din i skjemaet eller send mail til læreren. PS! På verdensbasis deltok det over 110 millioner elever på kodetimen i 2016.

Det er lett å arrangere en kodetime

Vi har laget en samling med materiell og oppskrifter som alle ulike målgrupper kan ta i bruk. Spørsmål kan sendes til kodetimen@kidsakoder.no.

  • For lærere finnes ferdige undervisningsopplegg, veiledninger og informasjonsskriv. Kodetimen krever ikke at læreren har IT-kompetanse, alt er ferdig tilrettelagt.
  • For foreldre, bedrifter og ildsjeler har vi innspill til hvordan dere kan informere skolene, bidra med materiell eller med kompetanse for å støtte Kodetimen på deres lokale skoler.
  • For alle som skal bidra/delta har vi laget en mal for gjennomføring og tips til forberedelse.

Oppgavene ligger på kidsakoder.no/kodetimen/oppgaver!

Samarbeider med vitensentre

Nytt av i år er at du også kan gjennomføre kodetimen på følgende vitensentre. De har satt opp et ekstra tilbud som du kan bestille i løpet av Kodetime-uken uke 49, 4.-10. desember:

PS! Vi har lagt ut oversikten over skoler som deltar som et åpent datasett

Mer informasjon finner du på disse sidene:

For skoler | Foreldre og bedrifter 
Forberedelser | Oppgaver | Skoler som deltok i 2015 | Skoler som deltok i 2016 |