Kodetimen er et konsept for å introdusere programmering i løpet av én skoletime. Det er utviklet ferdig lærestoff for alle klassetrinn, fra barnehage til videregående, og opplegget forutsetter ikke at læreren kjenner til programmering fra før. Mer om dette finner du på sidene til Kodetimen.

Posted in: Skole