Vi inviterer til debatt på Arendalsuka

Vi inviterer til debatt på Arendalsuka

Det er mange som snakker om koding i skolen om dagen. Nå må vi slutte og prate og heller tilrettelegge for at kommunene skal klare å gjennomføre regjeringens ambisjon.

Sparebankstiftelsen Hedmark finansierer halv lærerstilling

Sparebankstiftelsen Hedmark finansierer halv lærerstilling

Styret i Sparebankstiftelsen Hedmark har bevilget en gave på til sammen 700.000 kroner til Lær Kidsa Kodings pilotprosjekt. Gaven skal gå til frikjøp av en lærer i 50 prosent stilling, og prosjektet skal fokusere på å fremme koding i grunnskolene i Hedmark.

Kronikk i Dagens Næringsliv: Koding må til om alle skal med

Kronikk i Dagens Næringsliv: Koding må til om alle skal med

Denne kronikken stod på trykk i Dagens Næringsliv 26.1.2018. Det er verdt å bemerke at DN utfordret Kunnskapsministeren på innholdet i en reportasje i samme nummer, hvorpå minister Jan Tore Sanner mente at vi burde starte koding i 1. klasse!