Egen side om valgfag programmering

Egen side om valgfag programmering

Vi har opprettet en egen side om valgfaget i programmering - sjekk den ut!

LKK er tildelt NFA-Prisen for 2015

LKK er tildelt NFA-Prisen for 2015

En gledelig anerkjennelse fra et viktig miljø

Erfaringer fra ett år med koding på timeplanen

Erfaringer fra ett år med koding på timeplanen

Espen Clausen har det siste året undervist en 7. klasse i koding en time i uka.