Grafisk materiell

Takk til våre designere Darija S. Hauge (Kodetimen og Kodeklubbenes logoer), Nicola Mulryan (informasjonsbrosjyrer), Sletten & Østvold (Grafisk profil for LKK), Elena Biuso (Kodeklubblogoer), Astrid Storkås (promomateriell).

Dersom du skal bruke egen logo til trykk, trenger du logoen i vektorversjon. Bruk filene som inneholder ordet vektor i navnet!