Formål

Lær Kidsa Koding! er en frivillig bevegelse som arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet. Vi vil hjelpe de unge til å ikke bare bli brukere, men også skapere med teknologien som verktøy. I tillegg til å øke den allmenne forståelsen av informasjonsteknologi, ønsker vi å bidra til rekrutteringen til IT-yrkene og realfagene. En viktig del av vår virksomhet er å arbeide for at alle unge i skolealder får mulighet til å lære programmering og bli kjent med informatikk som fag.

Verdigrunnlag

  • Vi har en positiv og konstruktiv holdning til myndigheter og andre aktører.
  • Vi legger vekt på å ha et raust og konstruktivt miljø. I meningsutvekslinger skal vi holde oss til saklig argumentasjon.
  • Vi er nøytrale når det gjelder partipolitkk og valg av plattform og teknologi.
  • Vi er deltagere i det samme prosjektet, som privatpersoner og ikke som representanter for organisasjonen vi tilhører, men vi bringer perspektiver fra våre respektive miljøer.
  • Vi er opptatt av likestilling og like muligheter, derfor ønsker vi å være et reelt tilbud til alle.

LKK er en frivillig bevegelse, og alle deltagere og bidragsytere må til enhver tid vurdere sin habilitet. Oppstår det på noe tidspunkt usikkerhet om habilitet, ta kontakt med LKKs koordinatorer.

Organisering

LKK er et nettverk for alle i Norge som er opptatt av verdien av å lære barn IT, og LKK skal være en arena for samspill, engasjement og lokale muligheter. Gjennom LKK skal de lokale ildsjelene og det lokale engasjementet styrkes og omsettes i konkrete aktiviteter og tilbud. LKK bistår de lokale aktivitetene og arrangørene som feks. lokale Kodeklubber. LKK verken styrer eller regulerer de lokale initiativene.

LKK arbeider for å utvikle lærestoff og undervisningsopplegg på flere nivå og for et mangfold av teknologi.

LKK et løst organisert frivillig nettverk av av lokale grupper, privatpersoner, myndigheter, skoler og bedrifter som kan hjelpe hverandre på tvers av landet. LKK er summen av de aktivitetene som til en hver tid foregår rundt i landet.

Om du vil vite mer om filosofien bak hvordan vi gjør ting kan du lese bloggposten: Lunchprat med Vegard Kolbjørnsen: Hva slags forening er vi?. Om du vil vite om historien vår kan du lese her om hvordan LKK ble til.

Internasjonale partnere

Vi har et godt samarbeid med organisasjoner i andre land. De du ser under har vi hatt utstrakt kontakt med. De tre første får vi lov til å oversette materiale fra, på ikke-kommersielle vilkår (CC-BY-SA eller tilsvarende lisenser).

tumblr_inline_nd2b0tDhbJ1qz7rod  logo6BwxGmnC4CcJPDHKouwJ2A-code-logo-640x640 EU-Codeweek-2-e1434623405469

screen-shot-2016-12-16-at-22-53-19