Lær Kidsa Koding arrangerer lærerkonferanse i Trondheim mandag 11. mars! Konferansen arrangeres i samarbeid med Institutt for Datateknologi og Informatikk ved NTNU og Bebras. Her er det mulig for lærere og lærerstudenter å få innblikk i hvordan programmering kan tas i bruk i undervisningen, gjennom erfaringsdeling og workshops. 

2015-11-19 10.29.52

Praktisk informasjon:

 • Dato: Mandag 11. mars 2019
 • Tid: Kl. 09:00-16:00.
 • Sted: A3 Handelshøyskolen, NTNU Trondheim.
 • Utstyr: Alle må ta med egen laptop.
 • Plasser: 80 personer
 • Deltageravgift:
  • Lærere kr. 500,-.
  • Studenter kr 150,-.
  • Inkluderer lunsj.
  • En micro:bit til alle deltagere.
 • Påmeldingsfrist: Fredag 1. mars 2019.
 • Kontakter:

Planen for dagen er som følger:

Foredrag:

Lær Kidsa Koding og Kodeklubben

Dette foredraget handler om erfaringer fra Lær Kidsa Koding og Kodeklubben siden oppstarten i 2013. Vi vil se på hvilke aktiviteter som er rundt om i landet, erfaringer fra undervisning, ressurser fra kodeklubbene og tips til hvordan vi kan gå fremover.

Foredraget holdes av Tjerand Silde

Programmering på NTNU

 • Videreutdanning i programmering ved NTNU: www.ntnu.no/videre/programmering.
 • UMI-Sci-Ed, Promoting Science Education with Ubiquitous Computing, Mobile Computing and the Internet of Things: umi-sci-ed.eu.
 • Erfaringer fra det europeiske prosjektet UMI-Sci-Ed i norske skoler
 • Læreplanutvikling i fagfornyelsen for valgfag på ungdomstrinnet (programming)
 • Jenter er ikke interessert i programmering – eller???
 • Etterutdanning i programmering ved NTNU
 • UMI-Sci-Ed, Promoting Science Education with Ubiquitous Computing, Mobile Computing and the Internet of Things

Foredraget holdes av Monica Divitini og Majid Rouhani.

Erfaringer fra å undervise i programmering i skolen

Foredraget vil handle om 5 år med utvikling av programmering i skole, erfaringer fra 3 år med pilot valgfag programmering og tanker rundt hvordan programmering kan inngå i sammenheng med fagfornyelsen.

Foredraget holdes av Dag Rune Kvittem.

Programmering for å styrke matematikken, er det mulig?

I dette foredraget kommer jeg til å diskutere noen rammebetingelser som ligger rundt innføringen av programmering i skolen og så forsøke å antyde hvordan dette kan møtes i praksis i undervisningen i matematikk.

Foredraget holdes av Knut Martin Mørken.

Computational thinking with Bebras

This talks describes the international, and now Norwegian Bebras project and its annual Challenge. In 2018, almost 1000 students from across Norway at all grade levels participated in the first Norwegian (pilot) Challenge. See the Information website in Norwegian www.bebras.no and the Facebook page https://www.facebook.com/BebrasNorge. You will receive the information on how to join Bebras, and examples of Bebras in both math and computational thinking.

Foredraget holdes av Frances Rosamond & Hilde Strand Dybevik

Vi arrangerer to runder med følgende workshops:

Computer Science Unplugged!

This workshop demonstrates the mathematics behind computing using physical activities and simple, hands-on materials. No computers are involved. The activities are appropriate for children as young as 6 years and can be adjusted for older students and adults. Additional extensions and links with curriculum can be developed. For example, the topic of «Algorithms» is introduced with walk-through Sorting Networks. See www.csunplugged.org.

Kurset holdes av Frances Rosamond & Mike Fellows.

Introduksjon til / Avansert Scratch

Scratch er et visuelt programmeringsspråk som er laget for at barn og unge skal lære seg grunnleggende programmering. Språket er oversatt til norsk, og en programmerer ved å dra og sette sammen blokker med kode. Barna får dermed en god forståelse for de ulike konseptene i programmering, før de trenger å tenke på syntaks, filer, mapper osv.

Dette kurset tar for seg hvordan Scratch kan introduseres til nybegynnere; veiledninger, tips, gode oppgaver, utfordringer osv. Sjekk ut kodeklubbens læringsmateriell på oppgaver.kidsakoder.no/scratch og Scratch på scratch.mit.edu. Vi holder også et kurs for de som kan en del Scratch fra tidligere.

Kurset holdes av Kodeløypa.

Introduksjon til Python 

Python er et tekstbasert programmeringsspråk som er svært utbredt, og brukes blant annet av NASA og Google. Python er også ofte språket som introduseres for studenter som starter på universitet/høgskole, men brukes også aktivt i kodeklubben og på ungdomsskolen for de som allerede har programmert litt tidligere i for eksempel Scratch. Python har en ganske enkel syntaks sammenlignet med andre språk som for eksempel Java og C++, og er derfor ofte valgt som introduksjonsspråk.

Dette kurset gir en introduksjon til Python og hvordan det kan introduserer til nybegynnere. Sjekk ut kodeklubbens læringsmateriell på oppgaver.kidsakoder.no/python og last ned nyeste versjon av Python på python.org/downloads.

Kurset holdes av Tjerand Silde.

Intro til programmerbar elektronikk med Micro:bit

Micro:bit er en mikrokontroller som ble laget for første gang i 2016 for å lære barn programmering. Den er noe enklere enn Arduino, og kan programmeres både med blokker som i Scratch eller med tekstbaserte språk som Python og JavaScript. Micro:bit har innebygd LED-matrise, knapper, gyroskop, Bluetooth, temperaturmåler m.m., og deles for tiden ut gratis til alle 12-åringer i Storbritannia.

I dette kurset lærer du å koble og styre elektriske kretser med Micro:bit. Vi starter kurset med å koble og programmere et musikalsk løpelys, før vi avsluttet med å koble flere Microbit sammen via radio for å fjernstyre det hele.

Kurset holdes av Joachim Haagen Skeie.

Tiles workshop

Tiles Card er et kortspill for å inspirere utvikling av IoT (Internet of Things) ved å fremme kreativt samarbeid. Kortene kan brukes til å introdusere grunnleggende konsepter for design og programmering av IOT og interaktive objekter. De kan brukes med elever i ulike aldre og med ulike nivåer av kompetanse og interesse. Kortene kan også brukes til brainstorming av ideer som senere kan implementeres ved hjelp av Arduino, Micro: bit eller andre boards. Bruken av kortene er ment å fremme en mer leken, engasjerende og inkluderende designprosessen.

Mer informasjon er tilgjengelig på tilestoolkit.io/cards. Workhopen holdes på norsk.

Kurset holdes av Tiles team.