Lær Kidsa Koding arrangerer lærerkonferanse i Trondheim tirsdag 7. mars! Her er det mulig for lærere og lærerstudenter å få innblikk i hvordan programmering kan tas i bruk i undervisningen, gjennom erfaringsdeling og workshops. 

2015-11-19 10.29.52

Meld dere på her! 

Praktisk informasjon:

 • Dato:  Tirsdag 7. mars 2017
 • Tid:     Kl. 08:30-16:00.
 • Sted:  Sentralbygget rom S8, NTNU Gløshaugen.
 • Utstyr: Alle må ta med egen laptop.
 • Plasser: 80 personer
 • Deltageravgift:
  • Kr. 500,- eks. mva. for første deltaker.
  • Kr. 400,- eks. mva. for øvrige deltakere fra samme skole/institusjon.
  • Studenter kr 150,-.
  • Inkluderer lunsj.
  • Faktureres i ettertid.
 • Påmeldingsfrist: Onsdag 1. mars 2017.
 • Kontakt: Tjerand Silde, tjerand.silde@gmail.com, 47301607.

Planen for dagen er som følger:

 • 08:30 Foredrag/erfaringsdeling
 • 11:00  Lunsj
 • 12:00 Workshops del 1
 • 14:00 Workshops del 2
 • 16:00 Ferdig

Foredrag:

 • Velkommen
 • Digital kompetanse – Hvordan går det ann?
  • Dette blir en presentasjon på foredragsholder’s syn på “Digital kompetanse”, samt noen av hans funn i masteroppgaven sin om “Digital kompetanse i norsk skole”.
  • Lars Klingenberg er masterstudent lektorutdanning i realfag med fordypning i informatikk og matematikk.
 • Kodeklubben Heimdal: Learning by teaching
  • Ved Heimdal vgs holder elevene på IKT-servicefag datakurs for alle; fra elever i grunnskolen til studenter til pensjonister. I år har de kodekurs på flere grunnskoler i Trondheim og Malvik, kurs i koding og datasikkerhet for lærerstudenter ved NTNU, og datakurs for pensjonister i samarbeid med Saupstad Frivilligsentral. Målet er at alle elevene ved IKT-servicefag skal ut og holde kurs.
  • Karl Arne Dalsaune er lærer ved Heimdal vgs og koordinator for Kodeklubben Heimdal. Han er svært opptatt av smart bruk av IKT i skolen og koding på alle nivåer, fra barnehagen til høyere utdanning. Han har tidligere holdt foredrag på flere konferanser, bl.a. NKUL 2015 og 2016 og SETT 2016.
  • Presentasjon
 • Erfaringer fra valgfag programmering
  • Høsten 2016 begynte 150 ungdomsskoler i Norge å undervise i valgfag programmering, og dette foredraget tar for seg de erfaringene man har fra dette faget på Flatåsen skole i Trondheim.
  • Eirik Hellan, IKT-veileder ved Flatåsen skole. Underviser i valgfag programmering.
  • Presentasjon
 • Tips og triks fra Jenteprosjektet Ada – hvordan få jenter interessert i IT
  • Jenteprosjektet Ada har som mål å utdanne flere kvinnelige sivilingeniører innen teknologi og vi bidrar til å motivere jenter til dette. Vi jobber en del med rekruttering, og arrangerer blant annet Teknologicamp for elever på videregående skole. I det siste har vi begynt å se på hvordan vi kan jobbe for å øke jenters interesse for IKT allerede på ungdomsskolen, og på høsten 2017 vil vi lansere «Adaklubben» – en kodeklubb for jenter. Presentasjonen vil gi noen tips til hvordan man kan få flere jenter til å velge programmering som fag.
  • Sarah Serussi tar en mastergrad innen datateknologi, og er i tillegg involvert i Jenteprosjektet Ada.
  • Presentasjon
 • Koding i skolen; erfaringer fra klasserom i Norge
  • Flere og flere skoler og lærere lærer bort koding i skolen, på mange forskjellige måter. Dette blir et innlegg om erfaringer fra ulike steder rundt om i landet, med konkrete eksempler og innspill til hva man kan gjøre selv.
  • Tjerand Silde har de siste to årene jobbet som prosjektleder i Lær Kidas Koding og holdt diverse programmeringkurs for både barn og for lærere de siste fire årene.
  • Presentasjon
 • Kodeløypa på NTNU
  • Kodeløypa er et prosjekt ved Institutt for datateknologi og informatikk for å få 15-åringer interessert i programmering og data. Det er en del av realfagløypene, og er et tilbud for skoleklasser på 10.trinn. Målet er at elevene får prøvd seg på å programmere roboter og å lage egne spill, hvor robotene er bygget av resirkulerte materialer. Presentasjonen skal introdusere kodeløypa og dele erfaringene som kan bli relevante til lærerne i hverdagene på skole. Mer informasjon er tilgjengelig på kodeloypa.wordpress.com.
  • Sofia Papavlasopoulou er stipendiat hos Institutt for datateknologi og informatikk. Hun studerer hvordan man kan skape kreativitet og engasjere studentene i programmering, spesielt hvordan motivere jentene. Presentasjonen blir på engelsk.
  • Presentasjon
  • Video om Kodeløypa
 • Umi-Sci-Ed: Læring av IKT i et europeisk perspektiv
  • Umi-Sci-Ed er et europeisk prosjekt som studerer hvordan mobil teknologi og Tingenes Internet (Internet of Things, IoT) kan bruke til å engasjere studenter med læring av IKT. Prosjektet mål er å utvikle innovative læringsscenarier. I tillegg det studeres hvordan lokalsamfunn, bedrifter og frivillige organisasjoner kan fremme interessen for IKT utdanning gjennom veiledning og rådgivning. Presentasjonen vil gi en oversikt av resultatene fra prosjektet og presentere ulike muligheter for samarbeid, med Umi-Sci-Ed og med den nyopprettede senter for fremragende utdanning innen IKT. Mer informasjon er tilgjengelig på umi-sci-ed.eu og www.ntnu.edu/excited/informed-decision.
  • Anna Mavroudi er seniorforsker ved NTNU. Hun har mange års erfaring i STEM utdanning og i pedagogisk teknologi. Presentasjonen blir på engelsk.
  • Presentasjon

Informasjon om etterutdanning i programmering for lærere ved NTNU høst 2017.

Vi arrangerer to runder med følgende workshops:

Scratch

Scratch er et visuelt programmeringsspråk som er laget for at barn og unge skal lære seg grunnleggende programmering. Språket er oversatt til norsk, og en programmerer ved å dra og sette sammen blokker med kode. Barna får dermed en god forståelse for de ulike konseptene i programmering, før de trenger å tenke på syntaks, filer, mapper osv.

Dette kurset tar for seg hvordan Scratch kan introduseres til nybegynnere; veiledninger, tips, gode oppgaver, utfordringer osv. Sjekk ut kodeklubbens læringsmateriell på oppgaver.kidsakoder.no/scratch og Scratch på scratch.mit.edu.

Kurset holdes av Sigrid Andersen Syverud i rom R20.

Python 

Python er et tekstbasert programmeringsspråk som er svært utbredt, og brukes blant annet av NASA og Google. Python er også ofte språket som introduseres for studenter som starter på universitet/høgskole, men brukes også aktivt i kodeklubben og på ungdomsskolen for de som allerede har programmert litt tidligere i for eksempel Scratch. Python har en ganske enkel syntaks sammenlignet med andre språk som for eksempel Java og C++, og er derfor ofte valgt som introduksjonsspråk.

Dette kurset gir en introduksjon til Python og hvordan det kan introduserer til nybegynnere. Sjekk ut kodeklubbens læringsmateriell på oppgaver.kidsakoder.no/python og last ned nyeste versjon av Python på python.org/downloads.

Kurset holdes av Anders Nykås i rom R21.

Micro:bit

Micro:bit er en mikrokontroller som ble laget for første gang i 2016 for å lære barn programmering. Den er noe enklere enn Arduino, og kan programmeres både med blokker som i Scratch eller med tekstbaserte språk som Python og JavaScript. Micro:bit har innebygd LED-matrise, knapper, gyroskop, Bluetooth, temperaturmåler osv, og deles for tiden ut gratis til alle 12-åringer i Storbritannia.

Dette kurset gir en innføring i Micro:bit, og hvilke muligheter som finnes med denne mikrokontrolleren. Sjekk ut microbit.org og www.aftenposten.no/meninger/debatt/Ogsa-norske-barn-bor-fa-lare-programmering-206009b.html for mer informasjon.

Kurset holdes av Tjerand Silde i R51.

Tiles workshop (kun kl. 12.15-14.00)

Tiles Card er et kortspill for å inspirere utvikling av IoT (Internet of Things) ved å fremme kreativt samarbeid. Kortene kan brukes til å introdusere grunnleggende konsepter for design og programmering av IOT og interaktive objekter. De kan brukes med elever i ulike aldre og med ulike nivåer av kompetanse og interesse. Kortene kan også brukes til brainstorming av ideer som senere kan implementeres ved hjelp av Arduino, Micro: bit eller andre boards. Bruken av kortene er ment å fremme en mer leken, engasjerende og inkluderende designprosessen.

Mer informasjon er tilgjengelig på tilestoolkit.io/cards. Workhopen holdes på engelsk

Workshop holdes av Simone Mora, IDI-NTNU i R50.

Meld dere på her! 

Takk til Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU og Skolelaboratoriet for samarbeid med konferansen.