Lær Kidsa Koding arrangerer lærerkonferanse på Stord mandag 18. mars! Her er det mulig for lærere og lærerstudenter å få innblikk i hvordan programmering kan tas i bruk i undervisningen, gjennom erfaringsdeling og workshops. Konferansen arrangeres i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet, Bebras og Atea.

Meld dere på her!

Praktisk informasjon:

 • Tid: Kl. 09:00 – 15:00.
 • Dato: Mandag 18. mars 2019
 • Sted: HVL campus, Rommetveit.
 • Utstyr: Alle må ta med egen laptop.
 • Plasser: 60 personer
 • Deltageravgift:
  • Lærere kr 500,-.
  • Studenter kr 150,-.
  • Inkluderer lunsj.
 • Påmeldingsfrist: Fredag 8. mars 2019
 • Kontakt:

Planen for dagen er som følger:

Foredrag:

Programmering på HVL

IKT-miljøet på høgskolen på Stord har arbeidd med programmering i skolen siden 1980-tallet. De to siste årene har flere kull tatt studiepoeng i «Teknologi og programmering» og «Programmering for lærarar» ved HVL. – Hvordan henger dette sammen med den europeiske og nasjonale satsingen?

Foredraget holdes av Anders Grov Nilsen

Lær Kidsa Koding og Kodeklubben

Dette foredraget handler om erfaringer fra Lær Kidsa Koding og Kodeklubben siden oppstarten i 2013. Vi vil se på hvilke aktiviteter som er rundt om i landet, erfaringer fra undervisning, ressurser fra kodeklubbene og tips til hvordan vi kan gå fremover.

Foredraget holdes av Tjerand Silde

Fagfornyelse 2020

Foredraget vil gi et innblikk i de endringene som kommer med fagfornyelsen.

 • Hvordan blir kompetanse i programmering og algoritmisk tenkning ivaretatt av de nye læreplanene?
 • Hva menes med algoritmisk tenkning?
 • Hvordan henger algoritmisk tenkning sammen med kjerneelementene i fagene?

Vi vil blant annet se på hvilken progresjon som er tenkt gjennom det 13-årige skoleløp og fokuset blir på matematikk og naturfag.

Foredraget holdes av Tor Espen Kristensen

Technology in Music

This keynote explores how technology can enhance or hinder the process of music creation.

Foredraget holdes av Joe Moretti

Computational thinking with Bebras

This talks describes the international, and now Norwegian Bebras project and its annual Challenge. In 2018, almost 1000 students from across Norway at all grade levels participated in the first Norwegian (pilot) Challenge. See the Information website in Norwegian www.bebras.no and the Facebook page https://www.facebook.com/BebrasNorge. You will receive the information on how to join Bebras, and examples of Bebras in both math and computational thinking.

Foredraget holdes av Frances Rosamond & Hilde Strand Dybevik

Workshops:

Computer Science Unplugged!

This workshop demonstrates the mathematics behind computing using physical activities and simple, hands-on materials. No computers are involved. The activities are appropriate for children as young as 6 years and can be adjusted for older students and adults. Additional extensions and links with curriculum can be developed. For example, the topic of «Algorithms» is introduced with walk-through Sorting Networks. See www.csunplugged.org.

Kurset holdes av Frances Rosamond & Mike Fellows.

BBC Micro:bit physical computing

The course will cover:

 • The BBC Microbit and its constituent parts,
 • Setting up a Microbit,
 • Programming a Microbit with coding blocks (this will include access to a set of teaching worksheets for your use),
 • A maker space workshop where you will construct some models using the Microbit as the physical controller.

Kurset holdes av Joe Moretti.

Kodetime for nybegynnere

Denne seksjonen er for de som er helt nye til programmering, og vi vil gi en grundig innføring i hvordan man kan lære seg programmering, hvor man finner gode ressurser for seg selv og elevene, samt bruke tiden på å gjennomføre Kodetimen – et ferdig opplegg for en skoletime med programmering på kodetimen.no.

Kurset holdes av Tjerand Silde.

Lego Mindstorms og Scratch

Scratch er kommet i ny versjon som muliggjør programmering av Lego Mindstorms. I workshopen skal vi ha en grunnleggende innføring og gjennomføre eksempler på opplegg som kan brukes på mellomtrinn og ungdomstrinn.

Kurset holdes av Eirik Jåtten.

Introduksjon til Scratch

Scratch er et visuelt programmeringsspråk som er laget for at barn og unge skal lære seg grunnleggende programmering. Språket er oversatt til norsk, og en programmerer ved å dra og sette sammen blokker med kode. Man får dermed en god forståelse for de ulike konseptene i programmering, før man trenger å tenke på syntaks, filer, mapper osv.

Dette kurset tar for seg hvordan Scratch kan introduseres til nybegynnere; veiledninger, tips, gode oppgaver, utfordringer osv. Sjekk ut kodeklubbens læringsmateriell på oppgaver.kidsakoder.no/scratch og Scratch på scratch.mit.edu.

Kurset holdes av Anders Grov Nilsen

Introduksjon til Python

Python er et tekstbasert programmeringsspråk som er svært utbredt, og brukes blant annet av NASA og Google. Python er også ofte språket som introduseres for studenter som starter på universitet/høgskole, men brukes også aktivt i kodeklubben og på ungdomsskolen for de som allerede har programmert litt tidligere i for eksempel Scratch. Python har en ganske enkel syntaks sammenlignet med andre språk som for eksempel Java og C++, og er derfor ofte valgt som introduksjonsspråk.

Dette kurset gir en introduksjon til Python og hvordan det kan introduserer til nybegynnere. Sjekk ut kodeklubbens læringsmateriell på oppgaver.kidsakoder.no/python og last ned nyeste versjon av Python på python.org/downloads.

Kurset holdes av Tjerand Silde

Meld dere på her!

Partners - NTNU