Her kan du sjekke hvilke skoler som er påmeldt!

Om en annen klasse på samme trinn er meldt på så gjør det ingen ting, bare fyll ut med dine elever. Vi er bare opptatt av klassetrinn, ikke av om dere er klasse A eller B. Vi summerer deltagerne. Påmelding kan gjerne skje klassevis.

Kontaktperson
Elever

Det er mulig å søke opp skoler i kartet ved å bruke navnefeltet. Om du ikke finner skolen, kan du søke på adresse lengre nede i skjemaet (gateadresse).

Skole / barnehage
Skolens / barnehagens adresse