Her er noen utkast til mail fra lærer til foreldre og omvendt (se nederst!). Kopier dem inn i en mail og send av gårde!

Til foreldre fra lærer

Emne: Kodetimen 2018!

One-Page om kodetimen

Ensiders intro

Kjære foreldre,

Barna våre vokser opp omgitt av teknologi. Informasjon, underholdning, handel og kommunikasjon går gjennom datamaskiner. Likevel lærer bare en liten brøkdel av oss det grunnleggende faget informatikk, om hvordan datamaskiner fungerer og hvordan vi kan lage programmer, apper, eller nettsider. Informatikk er et viktig basisfag som barna vil ha stort nytte av, uansett yrkesvalg, i dagens samfunn.

Nesten ingen av barneskolene i Norge underviser i informatikk og programmering idag, men programmering er på læreplanen i mange andre land, av flere grunner:

  • Programmering er et nyttig og kreativt verktøy
  • Elever som lærer grunnleggende informatikk får ofte bedre resultater i matematikk
  • Barn synes at programmering er morsomt og motiverende
  • Programmering kan brukes som verktøy i mange andre fag

Kodetimen er et ferdig undervisningsopplegg fra bevegelsen «Lær kidsa koding» der lærere
og elever gjennomfører en time med programmering på skolen i tidsrommet 4.-10. desember 2017.

Dere foreldre kan være til stor hjelp for å arrangere Kodetimen:

  • Kan du stille opp som ekstra veileder under Kodetimen i desember?
  • Kan bedriften du jobber i kan sponse t-skjorter?

Gå til  www.kodetimen.no for mer informasjon

Mvh
Lærer

Til lærer fra foreldre

Emne: Jeg foreslår at skolen/klassen deltar på Kodetimen

Veiledening"

Ta med denne veiledning en som et vedlegg til mailen

Kjære Lærer/Rektor,

Vi lever i en verden omgitt av digitalteknologi, men bare en liten brøkdel av elevene i Norge lærer å programmere, slik at de kan skape egne digitale verktøy. Slik det er nå, blir alle forbrukere. Informatikk og programmering gir en god basis for enhver utdannelse, og alle elevene ved skolen kan ha nytte av å lære om det.

Lær Kidsa Koding! arrangerer i år en landsdekkende kampanje – «Kodetimen». Konseptet går ut på at så mange klasser som mulig skal få prøve seg innen litt programmering i en skoletime i uken 4. til 10. desember. Undervisningsopplegget stiller ingen krav til forkunnskaper hos elever eller lærere, og krever minimalt med forberedelser.

Jeg tilbyr meg å hjelpe til med å arrangere dette ved [navnet på skolen]

Du kan lese mer om opplegget i det vedlagte infoskrivet, eller ved å gå inn på denne siden:
www.kodetimen.no

Dere kan melde inn skolen/klassen her: www.kodetimen.no

Med vennlig hilsen

[en mamma eller pappa]