Elevar og lærarar frå Voss folkehøgskule er med på å starta opp kodeklubb på Voss! Kodeklubben er eit fritidstilbod der born og ungdom leikar og lærer med programmering. Du kan læra å laga ditt eige spel. Om du ikkje har eigen pc kan du få låna hjå oss. Tilbodet er gratis.

Siste nytt fra kodeklubben:

    Det er ingen nyheter her enda...

Kontaktpersoner

Navn: Björn Sörensen
E-post: bjornsorensen1@gmail.com
Rolle: Koordinator

Finn oss her