Kodeklubb for alle interesserte. VBS kodeklubb er på Valderøy Barneskule. I kodeklubben skal vi gjøre ting i Scratch, Web og andre gøye ting.

Kontaktpersoner

Navn: Tobias Sandnes
E-post: vbskodeklubb@outlook.com
Telefon: 45455188
Rolle: Koordinator

Navn: Markus Håland
E-post: SnipyPlays@sitespark.no
Telefon: 94185308
Rolle: Koordinator

Navn: Thomas Blomvik
E-post: blomvikthomas@gmail.com
Telefon: 95899230
Rolle: Koordinator