Vi starter opp kodeklubb på Røros! Ta kontakt for å delta eller bidra!

Siste nytt fra kodeklubben:

    Det er ingen nyheter her enda...

Kontaktpersoner

Navn: Janne H. Schølberg
E-post: janne.schjolberg@gmail.com
Telefon: 97 66 39 74
Rolle: Koordinator

Navn: Hanne Mari Hindklev
E-post: hulabaloo@roros.net
Telefon: 93289669
Rolle: Koordinator