Kodeklubben Ringerike er et gratis fritidstilbud til barn og unge i Ringeriksregionen som har lyst til å lære seg programmering. Vi arrangerer kodekurs på kveldstid både høst og vår – og holder til i Læringssenterets lokaler i Hønefoss Arena. Ta gjerne kontakt med våre koordinatorer om dere har noen spørsmål om Kodeklubben!

Siste nytt fra kodeklubben:

  • Følg oss på Facebook

    Kodeklubben vår har ikke egen nettside – og for å unngå dobbeltkommunikasjon så benytter vi oss kun av vår Facebookside. Sjekk der for info om kurs, events og annet.

Kontaktpersoner

Navn: Karen Backe Langum
E-post: karen.langum@gmail.com
Rolle: koordinator

Navn: Hanne Therese Jødal Skallerud
E-post: hanters@online.no
Rolle: Leder

Finn oss her