Ingen kodeklubb høsten 2017 – prøv kodeklubben Oslo på Blindern

Oslo – Blindern

Vi hadde god deltakelse og stor interesse på vår kodeklubb på Skøyen våren 2017, og ser at vi dessverre ikke klarer å mobilisere nok frivillige til å kjøre dette videre nå i høst.

For de som ønsker å fortsette med kodeklubb kan vi anbefale kodeklubben i Oslo på Blindern (se linken over), eller selvstudie direkte ved hjelp av oppgaver og andre ressurser på kidsakoder.no.

 

Siste nytt fra kodeklubben:

  • Velkommen til kodeklubb på Skøyen!

    Interessen viser seg å være svært stor – vi har nå over 90 påmeldte, og kommer til å bruke 3 klasserom. Husk at vi har satt opp 2 dager; mandager og tirsdager, og foreløpig er det best plass på tirsdager. Mandag kan være litt fullt, og vi forsøker etter beste evne å få det organisert til å fungere.

    Vi vil oppfordre de av dere som skal bruke scratch til å registrere bruker på forhånd. Gå inn på: https://scratch.mit.edu/ og registrer dere der. Dere trenger en epost bruker – bruk foreldre sin eller den du har på skolen.

    Vel møtt!

Kontaktpersoner

Navn: Lars Arne Skår
E-post: kodeklubb.skoyen@gmail.com
Rolle: Koordinator

Navn: Atle Rinvoll
E-post: kodeklubb.skoyen@gmail.com
Rolle: Veileder

Navn: Håvar Wold
E-post: kodeklubb.skoyen@gmail.com
Rolle: Veileder

Navn: Hallvard Thonstad
E-post: kodeklubb.skoyen@gmail.com
Rolle: Veileder

Navn: Are Johan Berstad
E-post: kodeklubb.skoyen@gmail.com
Rolle: Veileder

Navn: Magnus Reintz
E-post: kodeklubb.skoyen@gmail.com
Rolle: Veileder

Navn: Hanne Young
E-post: kodeklubb.skoyen@gmail.com
Rolle: Veileder

Navn: Gina Evjen
E-post: kodeklubb.skoyen@gmail.com
Rolle: Veileder

Finn oss her