Oppstart i januar 2017. Ta kontakt om du ønsker å bidra eller delta!

Siste nytt fra kodeklubben:

    Det er ingen nyheter her enda...

Kontaktpersoner

Navn: Knut Urdalen
E-post: knut.urdalen@gmail.com
Rolle: Koordinator