Kodeklubben Nordkapp ble stiftet i februar 2017. Vi har kjøpt inn utstyr og læremateriell, og vil våren 2018 starte opp forskjellige kurs. Ta kontakt hvis du er interessert i å delta eller ønsker mer informasjon før dette.

Siste nytt fra kodeklubben:

 • Tjuvstart 18. januar 2018

  Den 18 januar tjuvstartet kodeklubben med infomøte og utpakking av utstyr. Her var lærebøker i Scratch og i Micro:Bit. Her var også Micro:Bit, Rasberry Pi, Lego Mindstorms, slik at det er noe å starte med. Men først grunnleggende programmering av Scratch, og her kan dere kikke nærmere på aktuelle oppgaver: http://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/index.html . 6 svært interesserte gutter møtte opp. Torsdag 25. januar blir det nytt informasjonsmøte.

  Dan-Robin Einvik og Jannicke Røren er to av veilederne fra Kystverket. Foto: Arnt Edmund Ofstad

   

   

 • Informasjonsmøter januar 2018

  Alle elevene i dag benytter datamaskiner, nettbrett eller smarttelefoner i ulikt omfang, men få forstår hvordan disse fungerer. Dette gjelder for så vidt også voksne. Informatikk og digital kompetanse vil bli en stadig større del av hverdagen vår, og det er behov for større kunnskap om et område i stadig utvikling. Samtidig er det ikke mye plass for dette i skolen.

  I et forsøk på å finne en alternativ møteplass for barn og unge som er interessert i datamaskiner og programmeringsverdenen, er vi en gjeng på Kystverket som har etablert en kodeklubb i Honningsvåg. Ideen har utspring i fagforeningen TEKNA som samarbeider med Lær Kidsa Koding! (LKK), www.kidsakoder.no. LKK er en frivillig bevegelse som arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet.

  TEKNA har fokus på å øke interessen for realfag og tekniske fag, og programmering er en innfallsvinkel til dette. TEKNA organiserer de med høyere teknisk utdannelse, eksempelvis sivilingeniører. På Kystverket har TEKNA tatt initiativ til opplegget, men drar veksler på flere fagpersoner på huset. Og det er med base i lokalene til Kystverket vi ønsker å etablere denne møteplassen. Kodeklubben Nordkapp ble etablert i 2017.

  Kystverket har bidratt med datamaskiner og annet utstyr, samt lokaler og muligheter til å etablere kodeklubben, mens utstyr og læremateriell er innkjøpt med samfunnsmidler fra TEKNA.

  Kodeklubben Nordkapp inviterer til informasjonsmøte om klubben den 25. januar kl 18-19, i Kystverkets kantine i Fiskeriveien.  Her vil det etter hvert bli alt fra grunnleggende programmering med Scratch, Rasberry Pi, Micro:Bit og Arduino, til Lego Mindstorms. Vi vil tilby kurs utover våren, tilpasset interessen.

  Kodeklubben passer for 4. klasse og oppover.

  Kodeklubben er ikke et sted for å spille, men for å forstå og senere lage spill selv. Og mye annet. Ta med nettbrett eller laptop og møt opp! For de som ikke har eget, vil vi ha datamaskiner tilgjengelig. Ta gjerne også med foreldrene!

   

Kontaktpersoner

Navn: Arnt Edmund Ofstad
E-post: kodeklubben.nordkapp@gmail.com
Telefon: 977 59 313
Rolle: Koordinator