Oppstart høst 2016. Ta kontakt dersom du kan tenke deg å bidra på noen måte.

Siste nytt fra kodeklubben:

    Det er ingen nyheter her enda...

Kontaktpersoner

Navn: Bernt Nilsen
E-post: bn@datakortet.no
Telefon: 90103456
Rolle: Koordinator