LKK Harstad er en aktivitet drevet av makerspacet Harstad Makers. Kodekveldene er på Harstad Makers lokaler i kjelleren på Storgata 15 i Harstad sentrum. Følg oss på Facebook for oppdatert informasjon om arrangementer.

 

For generell info: https://www.harstadmakers.no

Kontaktpersoner

Navn: Ellinore Haverl
E-post: LKKHarstad@gmail.com
Rolle: Koordinator

Navn: Tormod Haugene
E-post: tormodhau@gmail.com
Telefon: 98484446
Rolle: Koordinator

Finn oss her