Kodeklubben Hamar er et gratis fritidstilbud til barn og unge i Hamar som har lyst til å lære seg programmering. Oppdatert info finner du på vår Facebook-gruppe Kodeklubben Hamar.

 Ta gjerne kontakt med våre koordinatorer om dere har noen spørsmål om Kodeklubben Hamar.

Siste nytt fra kodeklubben:

    Det er ingen nyheter her enda...

Kontaktpersoner

Navn: Carl Andreas Myrland
E-post: kkhamar@protonmail.com
Rolle: Administrator

Finn oss her