Hagaløkka kodeklubb er et tilbud til 4. klassinger som går på Hagaløkka skole. Det gis opplysninger og påmeldingsinformasjon på foreldremøter.

Siste nytt fra kodeklubben:

    Det er ingen nyheter her enda...

Kontaktpersoner

Navn: Nicolai Langfeldt
E-post: nicolai.langfeldt@gmail.com
Rolle: Koordinator

Navn: Hans Erik Ruud
E-post: hans.erik.ruud@gmail.com
Rolle: Koordinator