Her starter kodeklubben på Grefsen opp!

Siste nytt fra kodeklubben:

    Det er ingen nyheter her enda...

Kontaktpersoner

Navn: Yordanka Bruteig
E-post: yordanka.bruteig@gmail.com
Rolle: Koordinator

Navn: Helge Astad
E-post: helge.astad@gmail.com
Rolle: Koordinator