Folkeverkstedet er et åpent verksted for deg som har lyst til å lære, lage, fikle, reparere og dele. Verkstedet er tuftet på idealet om fri kunnskap og har til hensikt å gjøre dagens teknologi fritt tilgjengelig for Oslos befolkning.

Kontaktpersoner

Navn: Asle Tangen
E-post: asle.tangen@kul.oslo.kommune.no
Rolle: Koordinator

Finn oss her