Velkommen til Dysjaland kodeklubb! Du får oppdatert informasjon i gruppa vår på Facebook: Dysjaland kodeklubb

Siste nytt fra kodeklubben:

    Det er ingen nyheter her enda...

Kontaktpersoner

Navn: Gro Holmebakken
E-post: Gro.holmebakken@norconsult.com
Telefon: 94470850
Rolle: Konstituert leder

Finn oss her