Kodeklubb på Blommenholm Skole. Ta kontakt med vår koordinator dersom du ønsker å delta eller bidra.

Siste nytt fra kodeklubben:

    Det er ingen nyheter her enda...

Kontaktpersoner

Navn: Lene A. Lamark
E-post: lene.arnoldsen@gmail.com
Rolle: Koordinator