Flere skoler arrangerer temauker i løpet av skoleåret, hvor elevene jobber med ulike konsepter knyttet til flere fag i en hel uke. Sjekk for eksempel ut aktivitetsuke med programmering.