KoduGameLab er et spillprogrammeringsverktøy for barn og ungdom. I Kodu skaper du din egen verden, enten alene eller sammen med andre. Poenget er at det er du – spilleren – som lager digitalt liv og skaper dine egne regler, lover og rammer for hvordan spillet er.

Tenk deg alle gangene du har vært frustrert over mangler i dataspill du har spilt før… nå har du endelig sjansen til å rette opp alle andres feil og skape ditt eget drømmespill. Kun fantasien setter grenser.

Pedsmia er en kunstfaglig og progressiv tenketank. Vår målsetning er å utvikle og aktualisere dataspill og spillprogrammering som skapende aktiviteter for læring. Du lurer gjerne på: Hvordan kan jeg bruke dataspill som læringsverktøy i skolen? Vi gir deg svarene.

  • Vi vil formidle dataspillets egenart som tverrfaglig og tverrestetisk aktivitet

  • Vi vil ta skolen inn i den digitale fremtiden ved bruk av spillprogrammering (koding)

  • Vi tror på ludologi og homo ludens – det lekende og lærende mennesket

Forberedelser: Gå til KoduGamleLab. Last ned og installer Kodu. Test og lek.

Kodu anbefales fra mellomtrinnet og oppover.

Posted in: 13.00 - 16.00: Workshops!