Det går fint å lære bort programmering til de eldste barna på SFO. Vi har et ferdig opplegg for hvordan barna kan få skrive sitt første program, og lære hvordan de kan jobbe videre med det hjemme dersom de vil. Dette enkle pensumet kan formidles med ungdommer som veiledere, slik som det er oppsummert idette dokumentet. Ungdommene vil få betalt tarifflønn for sitt bidrag, og på denne måten skaper vi også et tilbud til flinke ungdommer. Klikk her for å sjekke hvor mye det vil koste for din kommune!

Posted in: Skole