Torgeir Waterhouse

Som vi har nevnt tidligere skal Tjerand fokusere på studiene fremover og vi har derfor vært på jakt etter en arvtager. Vi har fått henvendelser fra mange både motiverte og interessante kandidater.

Vi har valgt at Tjerand har hatt fokus på vekst i antall kodeklubber, og vi har gjennom det siste året bistått mange frivillige rundt i landet med å få i gang kodeklubber lokalt. Denne bistanden skal fremdeles være sentral, samtidig skal vi nå balansere fokuset for å bruke mer tid på etablere og sikre de forskjellige gruppene. Vi ønsker å sikre og støtte feks. oppgaveutvikling, oversetting, teknologiutvikling, felles verktøy og arenaer på samme måte som oppstart av kodeklubber og kodetimen.

I en vanskelig prosess for å se på hvem vi skulle snakke med, hva vi skulle vektlegge osv har vi hatt fokus på både generell yrkeserfaring og erfaring med og i tilknytning til Lær Kidsa Koding.

Vi har valgt en kandidat som både har generell og relevant yrkeserfaring som vil tilføre oss stor verdi og nyttig nettverk i tillegg til erfaringen med kodeklubb og lærerkonferanse i vår regi.

Herdis er vår nye prosjektleder!

Herdis er vår nye prosjektleder!

Vi gratulerer og ønsker Herdis Moldøen velkommen i stillingen for å holde i de daglige aktivitetene og driften fremover. Selv sier hun at hun

“gleder seg veldig til å starte i jobben i LKK.

Som kodeklubbkoordinator på Bergen Offentlige Bibliotek, har jeg hatt gleden av å oppleve hvor bra det er for barn og unge å lære seg å kode. At de gjennom prøving og feiling kan få den gode mestringsfølelsen og eie kunnskapen. Det er stas at jeg skal få jobbe fulltid med akkurat dette.

Det er imponerende det som er blitt gjort av folk over hele landet i denne bevegelsen de siste årene, og jeg ser frem til å videreføre dette arbeidet og ta fatt på nye, spennende prosjekter på nyåret.”

Herdis er på plass fra 1 februar, vi gleder oss, og håper alle tar henne vel i mot og har forståelse for at det tar noe tid å komme i full drift. Vi snakkes i 2017!