Carl A. Myrland

Den 30. november arrangerte Lær Kidsa Koding lærerkonferanse på Gjøvik, i samarbeid med Vitensenteret Innlandet.

Over 50 lærevillige deltakere møtte opp, og gjorde dagen til en stor suksess!

I løpet av dagen så vi på grunner til hvorfor koding og teknologi bør få større plass i skolen, og at det allerede i K06 ligger mange gode argumenter for å ta det i bruk. Vi så også på mer konkrete eksempler på hvordan koding kan brukes i undervisningen, hva programmering er, og hvorfor koding i skolen er viktig ut i fra et likestillingsperspektiv.

Vi arrangerte workshops i Code Studio, Scratch, Arduino og BBC Micro:bit, og kunne overraske alle kursdeltakere med å dele ut en Micro:bit som de fikk til odel og eie!

Tusen takk til Espen Clausen, Steffen Granberg, Mailen Greve, Kine Gjerstad Eide, Jan Ole Skotterud og Geir Arne Hjelle for flotte foredrag og workshops.

Sist, men så absolutt ikke minst: En stor takk til Bodil Hansen og Vitensenteret Innlandet på Gjøvik, som stilte med lokaler og ordnet alt det praktiske, slik at denne konferansen kunne bli en realitet!

Arrangør for LKK var Carl A. Myrland

blue_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_1866 dsc_1862 1480511219649 dsc_1878 dsc_1877 dsc_1875dsc_1874 dsc_1873 dsc_1867