Caroline Bakke

Lørdag 18. juni 2016 ble Vestby Game Jam arrangert for første gang, og det ble en stor suksess for store og små. Totalt var det over 80 deltagere i alderen 4-22 år som var med, fra nybegynneren til den avanserte. Klokken ti stod køen helt ut i skolegården, med besøkende og deltagere helt fra Sarpsborg i sør, til Oslo i nord.

I løpet av dagen ble det laget mange flotte spill, både brettspill og dataspill, som alle ble vist på storskjerm og kommentert av spillutviklerne selv. Deltakerne hadde tilgang på topp veiledning i programmene Unity, Construct 2 og Scratch. Over 150 besøkende var i løpet av dagen innom, både for å lage spill, kurse seg i et av programmene eller høre på de interessante foredragsholderne. I juryen satt fagpersoner fra både programmeringsbransjen og spillutviklingsbransjen, og flotte premier ventet alle deltakere.

gamejam3

Samarbeid

Vestby Game Jam var et samarbeid mellom Vestby ungdomsskole, ved valgfagene produksjon av varer og tjenester, medier og informasjon og teknologi i praksis og Kodeklubben Vestby & Son. Kontaktnettet til veilederne og fagpersoner bidro kodeklubben med, og flere av veilederne er selv tilknyttet kodeklubben og var selv med på planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. Alle valgfagstimene til elevene ble i vårsemesteret brukt på planleggingen og gjennomføringen av Vestby Game Jam. Prosjektet “Vestby Game Jam 2016 ” viste oss at 100 % tverrfaglig samarbeid mellom valgfagene er mulig, og at en Game Jam er en utmerket arbeidsmåte som dekker alle kompetansemål.

Valgfaget produksjon av varer og tjenester (ved lærer Monica Brask Gundersen) var produksjonsansvarlige, økonomiansvarlige, sponsoransvarlige og stod for all matlaging. Valgfaget medier og informasjon (ved lærer Caroline Bakke) hadde ansvar for arrangementets faglige innhold, for oppfølging av veiledere, fagpersoner og deltakere, for PR, og for lyd, lys og teknikk under gjennomføringen av arrangementet. Valgfaget teknologi i praksis (ved lærer John Vagle) bidro med veiledning. Alle arrangører jobbet også som frivillige når det gjaldt opp- og nedrigg, og siden vi var få og oppgavene mange, endte vi alle opp med oppgaver innen de ulike områdene.

gamejam

Planlegging

Planleggingen av arrangementet foregikk gjennom møter i kjernegruppen av voksne hver søndag i en måned, der forefallende oppgaver ble utført mellom hvert møte i skoletiden av elevene, og av kjernegruppen. De første skrittene tok vi et par måneder før det, da en av elevene gav uttrykk for at han ønsket seg en Game Jam. Ideen om en Game Jam var jo forlokkende: tanken på å få elevene til å være på skolen frivillig for å skape noe sammen. Den første søndagen hadde vi null påmeldte og den siste nærmere 70. Vi bruke en del tid på å bestemme oss for hva Vestby Game Jam egentlig var, og var vel ikke helt sikre på det, før vi endelig stod der og så de unge arbeide og så at de fikk til oppgaven: Å lage et spill med temaet «jakt» som ble trukket opp av en hatt.

Erfaringer

Vi lurte en tid på om vi skulle la deltakere på samme nivå konkurrere, men endte opp med å premiere ulike kategorier, der alle nivåer stilte likt. Dette fungerte, men å se 8 åringen stå der kl. 21:30 om kvelden etter mange timers arbeid, uten å gå hjem med hverken 1., 2. eller 3. prisen, var litt trist, selv om vi jo også kunne premiere noe i spillet til de yngste. Så kanskje en aldersinndeling hadde vært bedre. Vi lot også deltakerne bruke ulike programmeringsspråk for å lage spillet sitt. Nybegynneren i Scratch konkurrerte med den avanserte i Unity, og juryen fikk dermed utfordringen med å lage tilpassede og felles vurderingskriterier.

gamejam2

Vi hadde hatt behov for enda flere frivillige enn vi hadde til å ta enkle, praktiske oppgaver. Vi satset på foreldre i år, men hadde behov for flere enn de 3 som stilte opp. Vi får kanskje med oss Frivilligsentralen neste år.

Å arrangere en 24-timers Jam hadde vært morsomt og virker også mulig nå, gjerne en mørk vinterhelg. Kanskje også få til et samarbeid med andre ungdomsskoler. Flere har vist sin interesse. Da kan man for eksempel ha LAN- helg på en skole for å bygge opp stemningen, ulike kurs en annen helg for å forberede seg, og selve Jamen, bare, på Vestby.

Vi ønsker gjerne å samarbeide med elevene som tar sal og scene og design og redesign også. Da kan vi få koding til å involvere mer fysisk samarbeid med ulike materialer, ikke bare datamaskin.

Vi takker alle som var en del av Vestby Game Jam 2016 for en super dag, og gleder oss allerede til neste år! Hilsen Caroline Bakke, Jørgen Brunborg-Næss, Christine Holman, Monica Brask Gundersen og John Vagle.