Tjerand Silde

Onsdag 11. til fredag 13. mai står NKUL for tur, og på programmet er det flere seksjoner med koding. Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring arrangeres på Realfagsbygget på NTNU, og ca. 1300 lærere er klar for tre dager med fokus på IKT og skole. 

Onsdag

Lær Kidsa Koding – programmering i skolen

Programmering er på full fart inn i skolen, i første omgang som pilotprosjekt på ungdomsskolen – men er også tatt i bruk i andre skolefag i hele grunnskolen og på VGS. Det er over 80 aktive kodeklubber rundt om i Norge, og de siste årene har frivillige utviklet mye materiell til bruk i skole og på fritid – helt gratis å nytte seg av! Denne seksjonen handler om hva Lær Kidsa Koding kan tilby alle lærere som har interesse for teknologi og kreativt bruk av digitale hjelpemiddel.

Denne seksjonen holdes av Tjerand Silde fra Lær Kidsa Koding.

 

Torsdag

Dataspill og koding i fag

Dataspill og koding kan brukes mange fag for å jobbe kreativt, engasjerende og motiverende. Hva slags erfaringer finnes i skoler som har jobbet systematisk med disse teknologiene, og hvordan kommer man i gang? Spill- og koderessurser som omtales i sesjonen kan prøves på IKT-senterets Rom for lek og læring onsdag og torsdag under NKUL.

Denne seksjonen holdes av Vibeke Guttomsgaard, Kristine Sevik og Jørund Høie Skaug fra Senter for IKT i utdanningen.

 

Fredag

Koding og kreativ bruk av digitale verktøy – i et likestillingsperspektiv

Presentasjon av et utviklingsarbeid som skal bidra til at barn blir reflekterte og kreative brukere av digitale verktøy og medier, ikke kun forbrukere/konsumenter. Koding handler om å forstå og benytte programmeringsspråk slik at man kan ta kontroll over teknologien. Slik blir teknologi mindre mystisk og barna får mulighet til å benytte den som verktøy i kreativ problemløsing. Likestillingsperspektivet vektlegges i utviklingsarbeidet fordi både jenter og gutter skal ha like muligheter i det digitale samfunnet.

Denne seksjonen holdes av Ulla Aasland og Silje Carlsen fra Barnehagen Marthas hage og Nicolas Sjøgren og Ingvild Lunde fra Maurtua barnehage.

 

Kodeløypa – et tilbud for å få ungdom interessert i koding

Kodeløypa er et tilbud fra NTNU til ungdomsskoleelever hvor man ser på metoder for å få elever interessert i koding. I kodeløypa brukes gratis-/lavprisutstyr som Arduino og Scratch for å gi elevene en forståelse av hva som skjer når man programmerer elektronikk. Fokus er på å benytte kreative aktiviteter for å fange elevenes interesse. NTNU har et tilbud til skolene i Midt-Norge innen flere fagområder. Tilbudet innen datateknologi er fokusert rundt programmering, og er basert rundt interaksjon mellom barn og deres omgivelser gjennom kreative aktiviteter. Elevene lærer programmering gjennom lek med digitale «dingser». Ved å iterativt teste og ombygge det de lager, lærer de programmering og hvordan programvare er viktig for hvordan disse «dingsene» oppfører seg. Spesifikt vil denne presentasjonen fokusere på artefakter spesielt utviklet for en omgivelse der barna i samarbeid modifiserer interaktive installasjoner som reagerer på fysiske hendelser.

Denne seksjonen holdes av Letizia Jaccheri, instituttleder for Institutt for datateknologi og informasjonsvitenskap ved NTNU.

Sjekk ut hele programmet for NKUL her.

 

Rom for lek og læring

Senter for IKT i utdanningens Rom for lek og læring flytter også i år til NKUL, og du kan komme innom og prøve dataspill, droner, 3D-printer, Virtual Reality og diverse utstyr for koding og valgfaget programmering under konferansen. Elever og lærere er til stede som eksperter og instruktører.

Sjekk ut hele programmet for rom for lek og læring her.