Anne Lill Simonsen

I Kristiansand har vi siden oppstart i mai 2014 hatt som mål å gjennomføre en kodeklubb i måneden. Hovedbiblioteket i Kristiansand er basen vår, og de har mottatt noen midler fra fylkeskommunen for å hjelpe oss med oppstart. Pengene har hovedsaklig blitt brukt på timer til bibliotekpersonale som tilrettelegger for møter og klubb, til trykksaker som henges opp i biblioteket, og enkel bevertning på klubben. 

20140612_183101_Android

Vi ønsket i oppstartfasen å fokusere på Scratch. Dette for ikke å gape over for mye med en gang. Etter noen klubbmøter kom vi frem til et format på klubben som vi syntes fungerte fint. De som er på klubben for første gang er på den lille datalaben. Der er det 1-2 voksne som sirkulerer og hjelper barna gjennom de 20 opplæringsoppgavene på code.org. Ute i den åpne laben sitter resten av barna og holder på med egne prosjekter, eller de gjennomfører oppgaver som vi har hentet fra kodeklubben sine sider. De enkelte har veldig forskjellig nivå og interesse, siden noen har vært på kurs og andre ikke. I løpet av høsten 2014 holdt vi klubb en gang i måneden , og vi gjennomførte ett kurs på 5 x 2 timer (over 5 uker). Vi brukte Felix og Herbert, Tryll Bort Heksa, Fyrverkeri, Enarmet Banditt og Jafsefisk. I tillegg fikk ungene lage sitt eget spill fra bunnen av hvor de fikk mye hjelp til planlegging og utføring.

 

20140612_183114_Android

Våren 2015 knyttet vi tettere bånd med Open Source UIA (OSUIA), og rekruttert to studenter som voksenassistenter til Ruby-kurs. Anita var med på en kodekveld som ble arrangert av OSUIA på campus UIA Kristiansand. Vi er veldig takknemlige for at Yngve og Kjetil vil være med på det som blir arrangert omkring Ruby.

Tallak har hatt ett kurs i Ruby sent i vinter, og Anne Lill har hold et kurs til i Scratch på våren. Ruby kurset hadde 9 deltakere i alderen 12-14 år. De hadde ingen forkunnskap, og brukte tiden på innledende opplæring, og lagde et program som brukes til chatting. Alt opplegg og opplæring ble laget av Tallak selv, og finnes her.

Scratchkurset hadde 6 deltagere i alderen 8-12 år. Sammensetningen av barn var litt anderledes på dette kurset, fordi flere av deltagerne var bare 8 år. Vi valgte å tweeke på noen eksisterende programmer istedenfor å lage et helt selv. Dette fungerte også bare middels fordi de fikk litt for mange valgmuligheter, og det ble mye avsporing. Vi håper å gjennomføre ihvertfall ett scratch-kurs til høsten også. Vi var også heldig å rekruttere en av fedrene på dette kurset til å være med som assistent på klubben innimellom.

Til nå har vi gjennomført 12 kodekvelder hvor tilsammen 155 barn har vært innom. Den største utfordringen vi har er at vi har lite voksne. Det er hovedsaklig Tallak, Anita og Anne Lill som er ledere og assistenter, hvor Adnan og Benedicte (fra biblioteket) er med når de har mulighet.

De aktive i Scratch LKK Kristiansand er Tallak Tveide, Anne Lill Simonsen, Anita S. Haukvik, Adnan Agic, Benedicte Tronstad, Kjetil A. Liknes og Yngve O. Ranestad.