Kristin Svendsen

Mandag 2.9. var det infomøte for alle som ønsker å involvere seg i LKK i Osloområdet.

Vi hadde først en gjennomgang av hva som har skjedd til nå, og deretter på hva vi trenger å jobbe med videre. På bakgrunn av dette dannet vi arbeidsgrupper som jobbet med ulike tiltak innen sine områder. Avslutningsvis presenterte en fra hver gruppe hva de hadde kommet frem til for de andre. Gruppene vil fortsette med sitt arbeid utover høsten.

Essensen av gjennomgangen var at LKK har medvind, og arbeidet med skolene har tatt så mye kapasitet denne høsten at vi ligger litt bakpå mht. foreldre og barn kvelder – som vi hadde suksess med på vårparten. Samtidig mener vi at mange fler barn får sjansen til å programmere dersom LKK fokuserer på å mobilisere voksne til å opprette kodeklubber, og å jobbe med lærere og bedrifter. På den måten kan vi nå langt flere barn enn gjennom rene kodekvelder.

Vi mener vi har kommet et godt skritt videre med å involvere fler folk i å løfte Oslo som gruppe nå.

Gruppene som ble dannet under møtet var:

Kalender og møteplan

Simen, Frances D´Silva og Larissa Sharbani

Vi satte ikke noen faste datoer, men snakket en del om hva vi bør kunne ha på kalenderen

Inntil nettstedet blir bedre, kommer vi til å fortsette å bruke meetup-gruppa for å innkalle til møter fremover

Lær kidsa koding! – Oslo

Oslo, NO
708 members

Hei! Hvis du vil vite mer om oss, kan du gå til vår side om ambisjoner og verdier. Om du vil vite hva som skjer med skoler, hvor kodeklubbene i Oslo er, etc. anbefaler vi deg …

Check out this Meetup Group →

Vi bør jobbe med sommerskoler og kodeklubber i høstferien. Da var det flaks at vi hadde med oss Marcus Trygg Solberg – som jobber med sommerskoler i Oslo Kommune – med på møtet.

Fellesnevner for møtene er at vi ønsker å støtte grunntanken vår om å være et ressursnettverk for voksne som vil lære bort koding til barn

Bør være på kalenderen:

– Konferansen (den er 15.11)
– Fortsette med kodekvelder for voksne og barn
– Kodeklubb-workshop (- Train the trainer kurs de som ønsker å lære bort koding)
– Workshop om nettstedet
– Prøve å få i gang minecraft-klubb for eldre barn
– Utfordre Girl Geek Dinner nettverket: Ha møte om hvordan få med flere jenter
– RasPI opplegg
– Infomøte for bedriftskontakter
– Workshop om hvordan drive sommerskoler (På Nyåret)
– Infomøte om hvordan en kan støtte skoler (Før jul)

Skolegruppa

Deltakere:
Marcus Trygg Solberg: mattelærer, jobber også for Sommerskolen i Oslo
Arnulf Krokeide: utvikler, driver også opplæring av utviklere
Øystein Gulbrandsen: tidl. utvikler, nå prosjektleder i Teleplan. Støtter Grorud skole.
Nina Fjeldheim: Rektor ved Hundsund ungomsskole
Torbjørn Skauli: jobber som forsker, promoterer og oversetter Scratch
Toril Fiva: seniorrådgiver i KD

Det var enighet om at LKKs målsettinger er gode. I korthet: å gi elevene kunnskap om informatikk og samtidig gi trening i systematisk tenking.

Hvordan får vi koding og informatikk inn i skolen? Lærerene trenger kompetanse og fortrolighet med programmering. De må ikke bare kurses, for eksempel av oss, vi må også støtte dem i undervisningen i starten. Det finnes mange videreutdanningskurs for lærere, og vi bør kunne komme inn der med programmering. Aktivitetsskolen (SFO) og sommerskole er steder vi lett kan snike oss inn. Senter for IKT i utdanningen er en viktig aktør med mange kanaler ut i skolen. Andre tanker som ble nevnt var bedriftssamarbeid, f.eks. som Lektor II, å kurse elever som kan støtte læreren, og å opprette en vikarpool som kan drive «geriljaopplæring» i koding i vikartimene.

I dagens læreplan bør programmering forankres mest i matematikkfaget. Kunst og håndverk har også mange muligheter, men lærerne i dette faget kan være fremmedgjorte overfor dataverktøy. Koding er dessuten egnet til å lage presentasjoner og lignende, i alle fag. Hovedutfordringer er å koble informatikk til læreplanmål og å sette lærerne i stand til å vurdere elevenes prestasjoner. LKK kan gi stor nytteverdi ved å skaffe ferdige opplegg og vise hvordan vi kan knytte våre ting til skolens læreplanmål. I tillegg vil vi naturligvis arbeide for endringer i læreplanene over tid.

Kodeklubben

I gruppen: Sissel Jørgensen, Ruth Kristin Grandal, Ruth Kristin sin kollega, Helge Astad. I tillegg var Øystein Gulbrandsen, Benedicte Raae, Roger Antonsen og Torbjørn Skauli innom med gode råd.

Kodeklubben er nå i gang på flere skoler. Kursene har stort sett ikke startet, men påmelding er i gang. Det ser populært ut! Det vi mangler mest nå er frivillige til å drive Kodeklubber, og oversettere. Grorud, Oppegård, Kjelsås og Grefsen er siste Kodeklubber på kartet.

I møtet på mandag kom blant annet Ruth Kristin Grandal fra Grünerløkka bydel. Hun driver ungdomsklubber for barn fra 13-18 år i bydelen, blant annet på Deichmanske Bibliotek på Schous plass. Hun hadde mange ungdommer som ønsket å gjøre noe digitalt. Det kan Kodeklubben hjelpe til med! Vi starter opp en klubb som har tirsdager som fast dag. Vi har planlagt at vi kan ha noen runde rmed Scratch, processing, Lego Mindstorms, Minecraft, besøk av en app-utvikler(Benedicte Raae), digital kunst, Kodu osv. På sikt kan vi lære opp noen av disse ungdommene til å undervise på andre Kodeklubber i området, f.eks Lakkegata Skole.

De har få datamaskiner. Vi setter opp et samarbeid med Riverside Ungdomsklubb. Sissel Jørgensen har akkurat donert 40 laptoper til Riverside, så vi har troen på at datamaskiner ikke er vanskelig å skaffe.

Samarbeid med universiteter og høyskoler

Pernille Omberg, Ellen Anthonisen, Beate Due og Roger Antonsen.

Pernille og Ellen kom fra Høgskolen i Østfold. De avtalte at de reiser inn til Blindern for utveksle ideer angående LKK kursene. Etter dette fant vi en dato på når vi skal teste/prøve å holde vårt første LKK kurs, denne datoen ble torsdag 3.oktober, i uke 40. Etter den testen blir det enklere å finne ut hvor ofte vi kan ha disse kursene.
De kom også inn noen forslag om å for eksempel ha sommerskole her i Halden!

Nettstedet

Dina, Benedicte og Kristin

Websiden inneholder mye informasjon og kan være litt uoversiktlig og vanskelig å finne frem på. IMG_0108

LKK har pr i dag tre hovedmålgrupper:

  • De som vil starte kodeklubb
  • Lærere/skoler
  • Foreldre og kidsa.

Innholdet og informasjonen skal ryddes opp i, og struktureres basert på de tre gruppene.  I tillegg skal layout og arkitektur forbedres. Målet er at de ulike gruppene enkelt skal kunne finne den informasjonen som er relevant og som de har behov for.  Det ble også diskutert om hvorvidt andre tjenester som diskusjonsforum og wiki skal være inne på på websidene, eller om det skal lenkes opp eller lages RSS-feeds til dette inne på LKK sine sider. Arbeidsgruppa skal jobbe med dette utover høsten.

Bedriftssamarbeid

I gruppen: Francis D´Silva, Conny Larson, Yvette Stornes
IMG_0104Bedrifter kan:
1) Dekke kostnadene for lokaler og evt bevertning for «kodekvelder» som er åpent for alle. LKK kan stille med instruktører.
2) Dekke kostnader for å avholde kurs for lærere – f.eks. en ½ dagsseminar
3) Ta ansvar for gjennomføring av et kurs – dvs kurssesjoner går over flere dager.
4) Adopterer en skole der i) rektor får støtte med planlegging og kommunikasjon, ii) lærere får egne kurs som styrker egen kompetanse iii) lærere får støtte i forberedelser og evt under timen iv) donerer IT-utstyr – f.eks Raspberry Pi.

2 thoughts on “Infomøte og danning av arbeidsgrupper i Oslo