Siri Ann Vatland

Seks engasjerte personer møttes i kveld, med mange gode ideer og innspill for en kodeklubb for de unge i Klepp. Oppgaver er fordelt og oppfølgingsmøte finner sted den 11. september, kl 20. Vi vil gjerne ha flere voksne med på laget, så tror du dette kunne være noe for deg eller noen du kjenne, ta kontakt snarest!
WWW.meetup.com/Laer-Kidsa-Koding-Klepp/

Stikkord: